Kvalifikovaný elektronický podpis

Autor: Marián Illovský01. AUGUSTA 2022

 Ak využívate občiansky preukaz (OP), resp. na ňom umiestnený kvalifikovaný certifikát na elektronické podpisovanie dokumentov a zároveň Váš OP bol vydaný pred 20.6.2021, tak od 1.1.2023 nebudete schopní podpísať dokument kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), ale „len“ zdokonaleným elektronickým podpisom. Keďže štát explicitne vyžaduje pri elektronických dokumentoch podpisovanie len KEPom, nebudete môcť komunikovať so štátom, tak ako ste boli zvyknutí. Vaše dokumenty podpísané zdokonaleným elektronickým podpisom budú zamietnuté. A to štát v niektorých prípadoch vyžaduje len elektronickú komunikáciu.

Štát ako riešenie zatiaľ odporúča výmenu OP za nový OP, ktorý už využíva iný čip, ktorého certifikácia zatiaľ končí 17.6.2025. Čo v praxi znamená, že si v roku 2022 vymeníte OP za nový, ktorý budete musieť v 2025 meniť opäť (ak by bola certifikácia čipu predĺžená, tak termín tejto druhej výmeny bude posunutý, čo však nie je isté).

Zhrňme si to: v súčasnosti štát odporúča riešenie, ktoré znamená 2x vymeniť OP v priebehu 3 rokov aj keď sa žiadne vaše údaje nemenili a platnosť vášho OP ešte nevypršala. Následná administratíva, kde všade treba nahlásiť zmenu OP a nezabudnúť na niekoho, je celkom strašiak.

Ako možné riešenie pre zachovanie možnosti elektronickej komunikácie so štátom a nemusieť absolvovať tortúru s výmenami OP, je zaobstarať si KEP od komerčných poskytovateľov (ich zoznam je tu https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/SK - hľadajte poskytovateľa, ktorý ponúka QCert for ESig).

Je to síce spoplatnené riešenie, ale vo väčšine prípadov máte možnosť výberu zariadenia na ktorom bude váš KEP umiestnený (zbavenie sa čítačky :) ) a keďže skončením platnosti certifikácie čipu na OP nekončí platnosť vášho OP, nemusíte riešiť žiadne administratívne kroky spojené s výmenou OP.

My sme už prešli na takéto „hybridné“ riešenie. Hybridné z toho dôvodu, že napr. na vstup do portálu slovensko.sk sa musíte autentifikovať len prostredníctvom OP, resp. v súčasnosti už aj s pomocou aplikácie Slovensko v mobile, ale na podpísanie podania, dokumentu už využívame naše nové „komerčné“ KEPy.

Ak vás táto téma zaujala, alebo máte k nej otázky, budeme radi, keď nás budete kontaktovať.