O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť auditori.it poskytuje široké spektrum služieb a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Náš tím má dlhoročné skúsenosti v oblasti IT auditu, IT bezpečnosti, riadenia informačných a kybernetických rizík pre oblasti IT a OT a poradenstva v oblasti IT a kyberbezpečnosti.

MÁME SPOLOČNE
37
ROKOV SKÚSENOSTÍ
V OBLASTI IT PORADENSTVA
A AUDITU
VIEDLI SME
45
AUDITOV
KYBERNETICKEJ
BEZPEČNOSTI
VYKONALI SME
289
AUDITOV
V OBLASTI IT
 
MÁME ZA SEBOU
104
PROJEKTOV
V OBLASTI IT
PÔSOBILI SME V
3
SPOLOČNOSTIACH
VEĽKEJ ŠTVORKY
SME DRŽITEĽMI
39
ODBORNÝCH
CERTIFIKÁTOV

NAŠE CERTIFIKÁCIE

CISA
CISM
CRISC

NÁŠ TÍM

Ing. David Dvořák

Ing. David Dvořák

Audítor kybernetickej bezpečnosti, CISA, CISM, CRISC, CDPSE, CFS, CRS

Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti a senior konzultant so zameraním na riadenie informačných a kybernetických rizík pre oblasti IT a OT s 20-ročnou praxou. 

V súčasnosti pôsobí ako nezávislý audítor a manažér kybernetickej bezpečnosti. Vyštudoval FEI STU v Bratislave v odbore Rádioelektronika. Pôsobil v Poštovej banke a. s. na pozícii Hlavného bezpečnostného manažéra. V poradenskej spoločnosti KPMG na Slovensku pôsobil na oddelení interného auditu a compliance ako Senior konzultant a zároveň ako zástupca Národného IT bezpečnostného manažéra.

V spoločnosti Mazars Slovensko s. r. o. rozvinul kompetenciu a viedol oddelenie IT poradenstva. V spoločnosti Soitron zastával pozíciu manažéra oddelenia IT poradenstva pre Česko a Slovensko. Je držiteľom certifikácií CISA, CISM, CRISC a CDPSE od ISACA Slovensko, ITSM certifikácie ITIL v3 Expert, niekoľkých certifikácií podľa rámca ISA/IEC 62443 a niektorých ďalších. Je členom združení ISACA Slovensko, ISA Europe, itSMF Slovensko a Asociácie kybernetickej bezpečnosti.


Ing. Marián Illovský

Ing. Marián Illovský

Audítor kybernetickej bezpečnosti, CISA, CIA, CISM, CDPSE

Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti a externý posudzovateľ/expert s viac ako 15-ročnou skúsenosťou v oblasti IT auditu a IT bezpečnosti.

Od roku 2004 pracoval v oblasti IT auditu a riadenia IT rizík. 16 rokov zastával pozíciu Špecialistu auditu IT v Poštovej banke, a. s. Viac ako 10 rokov je externý posudzovateľ pre ISO/IEC 27001 a od roku 2017 je aj externým posudzovateľom v oblasti eIDAS. Posledných 7 rokov pôsobí aj ako nezávislý expert a konzultant v oblasti IT auditu a IT bezpečnosti a poradenstva v oblasti auditov IT, ISO certifikácií, eIDAS certifikácií a implementácie IT bezpečnosti. 

Od roku 2008 je členom Eurogiro Security Group v Dánsku. Je aktívnym členom medzinárodnej organizácie ISACA a držiteľom certifikátov CISA, CDPSE, Interný audítor ISMS 27001:2013, ISO 20000-1:2018, ISO 9001:2015 a ISO 22301:2019.


Ing. Michal Ďorda

Ing. Michal Ďorda

Audítor kybernetickej bezpečnosti, CISA, CISSP, PRINCE2

Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti a senior konzultant so zameraním sa na bezpečnosť pre klientov naprieč rôznymi sektormi s 8-ročnou praxou.

Od roku 2013 pracoval sedem rokov v konzultačno-audítorských spoločnostiach KPMG, PwC a Deloitte na rôznych pozíciách so špecializáciou na informačnú a kybernetickú bezpečnosť. Primárne sa podieľal na projektoch v oblasti IT auditov, bezpečnostných auditov, avšak participoval aj na IT poradenských projektoch. Svoju kariéru, ešte počas štúdia, začínal ako softwarový vývojár v Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku, v CERN. 

Vyštudoval odbor aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave so špecializáciou Bezpečnosť informačných systémov, kde dodnes pomáha ako externý konzultant pri záverečných prácach a člen skúšobnej komisie. Je aktívnym členom medzinárodných organizácií ISACA a (ISC)2 a držiteľom certifikátov CISA, CISSP, PRINCE2, Interný audítor ISMS 27001:2013 a ISO 22301:2012.


Andrej Mišura

Andrej Mišura

Audítor kybernetickej bezpečnosti, CISA, CISM, CDPSE, CEH, MCSE

Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti a senior konzultant so zameraním na bezpečnosť klientov najmä v sektore zdravotníctva s 15-ročnou praxou.

Od roku 2006 pracoval v prostredí zdravotníctva v oblasti IT a risk manažmentu. Zastával pozíciu manažéra oddelenia prevádzky informačných systémov a technológií v spoločnosti Medirex group. V spoločnosti ESET zastával pozíciu Windows Security Specialist počas takmer dvoch rokov. 

Od roku 2018 pôsobí ako nezávislý IT špecialista. Je držiteľom certifikácie etického hackera CEHv9, niekoľkých certifikácií spoločnosti Microsoft a lead audítorom pre ISMS 27001:2013.