KONTAKT

auditori.it, s.r.o.
Westend Tower
Dúbravská cesta č. 2
841 04 Bratislava

E-mail: info@auditori.it

Tel.: +421 917 553 223

Fakturačné údaje
obchodné meno: auditori.it, s.r.o.
sídlo: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 53 566 114
DIČ: 2121410896
IČ DPH SK2121410896
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s., Bratislava
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Bankové spojenie: SK33 1100 0000 0029 4309 8444
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 150352/B.
zapísaný: v Zozname hospodárskych subjektov, registračné číslo 2021/4-PO-F6144, platnosť zápisu do 12.4.2024
zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora, číslo vložky 33657, s dátumom zápisu 24.4.2021
v mene ktorého koná: Ing. David Dvořák, konateľ


Zobraziť na Google Maps