Workshop: Kybernetická bezpečnosť pre bezpečnostných špecialistov prakticky (26.-28.1.2022)

14. JANUÁRA 2022

Názov školenia: Kybernetická bezpečnosť pre bezpečnostných špecialistov prakticky
Forma: Workshop (menšia skupina, interaktívne vedenie)
Školiteľ: Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, CDPSE
Trvanie: 3 dni (26. až 28. januára 2022)
Miesto: Dúbravská cesta 2, Bratislava
Cena: cena bude upresnená

Cieľová skupina:
 • Špecialisti informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Obsah:
1. deň:
 • Dekompozícia základnej služby
 • Identifikácia aktív, asset management a CMDB
 • Analýza dopadov a vzťahy medzi aktívami
 • Analýza rizík kybernetickej bezpečnosti
2. deň:
 • Bezpečnostná dokumentácia povinná a dobrovoľná
 • Bezpečnostný tím, koho mať na palube, usporiadanie rolí kybernetickej bezpečnosti
 • Rozdelenie riadenia, výkonu a kontroly v organizácii
 • Monitoring a riešenie bezpečnostných incidentov
3. deň:
 • Riadenie identít a oprávnení
 • Riešenie zraniteľností
 • Riadenie zmien, incident management, patch management
 • Nástroje, ktoré nám pomáhajú pri riadení KB

Workshop obsahuje záverečný test (30 praktických otázok z oblastí, ktoré je MKB povinný vykonávať na preverenie úrovne všeobecných vedomostí) v trvaní max 60 min, ktorý je dobrovoľný. Po úspešnom absolvovaní workshopu dostane každý účastník osvedčenie o absolvovaní kurzu.

V prípade záujmu o tento kurz nám prosím pošlite e-mail na: skolenia@auditori.it