Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

05. OKTÓBRA 2021

#ThinkB4UClick je hlavným sloganom a “kybernetická bezpečnosť je zdieľaná bezpečnosť” je hlavnou témou tohto ročníka.

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti je každoročnou kampaňou Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť. Prvý ročník sa konal v roku 2012 a jeho cieľom je zvyšovanie povedomia o význame kybernetickej bezpečnosti. Celý mesiac sa konajú tematické podujatia a vzdelávacie aktivity zamerané na rôzne cieľové skupiny. O dôležitosti rozširovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti svedčia aj narastajúce počty útokov na naše zariadenia a dáta a čoraz väčšia vynaliezavosť útočníkov.

Ako sa uvádza v Tlačovej správe MIRRI “vládna jednotka CSIRT (Computer Security Incident Response Team Slovakia) zachytila počas uplynulého roka 857 bezpečnostných incidentov, viac ako polovica z tohto počtu bola zameraná na získanie informácií o inštitúciách formou sociálneho inžinierstva (útok, ktorý predstiera bežné ľudské správanie na internete, napríklad phishing).

Veríte, že viete odhaliť falošný e-mail od pravého? Skúste si spraviť Phishingový test na stránke CSIRT.

Náhľadový obrázok (zdroj: www.mirri.gov.sk)