Správu o audite by malo predložiť viac ako 1600 organizácií

27. AUGUSTA 2021

Viac ako tisícšesťsto organizácií by malo v novembri predložiť správu auditu kybernetickej bezpečnosti Národnému bezpečnostnému úradu. Doteraz tak urobili len 3% subjektov.

 Reakciou na existujúce bezpečnostné hrozby v oblasti kybernetickej bezpečnosti bolo prijatie Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý priniesol prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb nové povinnosti. Jednou z povinností je vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti.

Realizáciu auditu kybernetickej bezpečnosti by však mal zvážiť každý, komu záleží na bezpečnosti jeho technológií a dát.

Pre Hospodárske noviny sa k téme vyjadril aj náš kolega Marián Illovský „prínos každého auditu by mal byť nezávislý pohľad a neskreslená informácia pre štatutára o stave kybernetickej bezpečnosti v ich organizácii“.

Prečítaje si viac v článku na webe HNONLINE.SK